Yleiset palveluehdot

§ 1 Yleistä

Pikavippi-heti.fi toimittaa luottohakemuksia yhteistyökumppaneinaan toimiville rahoituslaitoksille Pikavippi-heti.fi -palvelun kautta.

Pikavippi-heti.fi ei itse tarjoa tai myönnä lainoja tai osallistu luottoja koskeviin myöntämispäätöksiin, vaan välittää Luotonhakijan yhteistyökumppaninsa verkkosivuille. Luotonhakija voi tehdä luottoa koskevan luottosopimuksen ainostaan itse valitsemansa luotonmyöntäjän kanssa.

Luoton myöntää Pikavippi-heti.fi:n yhteistyökumppani ja luottoa koskeva lainasopimus tehdään aina Luotonhakijan sekäluotonmyöntäjän välille. Pikavippi-heti.fi ei ole luottosopimuksen osapuoli missään tapauksessa, eikä ota siltä osin minkäänlaista vastuuta luotosta, luottosopimuksen sisällöstä tai luottosopimuksesta koituvista taloudellisista vastuista tai velvoitteista.

§ 2 Palveluun tallennettavat tiedot

Kun teet luottohakemuksen Pikavippi-heti.fi internetpalvelussa hakemuslomakkeella, henkilötietosi ja haetun luoton tiedot tallennetaan Pikavippi-heti.fi:n asiakastietokantaan. Tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös Pikavippi-heti.fi:n palvelun kehitystyöhön sekä suoramarkkinointitoimenpiteisiin.

Luottoa voivat Pikavippi-heti.fi:n kautta hakea vain täysi-ikäiset, puhtaat luottotiedot omaavat ja täysivaltaiset henkilöt, joilla on Suomalainen henkilötunnus.

Pikavippi-heti.fi:n internet -sivujen käyttäminen ja lainahakemuksen lähettäminen on Luotonhakijalle aina maksutonta.

§ 3 Luotonhakijan Suostumus

Lähettäessään luottohakemuksen Luotonhakija suostuu siihen, että palveluun tallennettuja tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitoimenpiteisiin..

Luotonhakija on ymmärtänyt ja käsittänyt, että Pikavippi-heti.fi ei tee luottopäätöstä Luotonhakijan hakemasta luotosta. Päätöksen luoton myöntämisestä tekee yksi tai useampi Pikavippi-heti.fi:n kanssa yhteistyössä oleva rahoituslaitos.

§ 4 Pikavippi-heti.fi:n vastuun rajoitukset

Pikavippi-heti.fi:n lainanvälityspalvelu tarjotaan ja tuotetaan Luotonhakijalle sellaisena kuin sen on. Pikavippi-heti.fi ei ota minkäänlaista vastuuta palvelun tai palveluiden toimivuudesta, yhteistyökumppaniensa luotonhakijalle tekemistä tarjouksista, luotoista, luottoa koskevan sopimuksen syntymisestä ja sopimukseen kohdistuvista velvoitteista tai Pikavippi-heti.fi:n ylläpitämän palvelun johdosta syntyvästä muusta järjestelystä.

Pikavippi-heti.fi ei vastaa miltään osin vahingoista, jotka johtuvat suomalaisesta tai muusta paikallisesta lainsäädännöstä,sodasta, lakosta, työsulusta, viranomaisten toiminnasta, luonnonmullistuksesta tai muusta vastaavasta Pikavippi-heti.fi:sta johtumattomasta tapahtumasta. Tämä koskee lisäksi tilanteita, joissa Pikavippi-heti.fi on yllä mainittujen toimintojen tai tapahtumien kohteena.

Pikavippi-heti.fi ei vastaa mistään Luotonhakijalle koituvasta epäsuorasta vahingosta. Pikavippi-heti.fi ei ole vastuussa missään tapauksessa vahingosta, joka tapahtuu Pikavippi-heti.fi:sta riippumattomista syistä.

Pikavippi-heti.fi ei ota millään tavoin vastuuta Luotonhakijan lainahakemuksen yhteydessä ilmoittamista virheellisistä tiedoista, vaikeuksista maksaa luottoa takaisin osittain tai kokonaan tai muista seikoista tai ongelmista, joissa Pikavippi-heti.fi ei ole ollut sopivana osapuolena.

§ 5 Henkilötietojen käsittely

Pikavippi-heti.fi käsittelee verkkopalveluaan käyttävien Luotonhakijoiden henkilötietoja henkilötietolain ja muun Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Käyttämällä palveluamme annat Pikavippi-heti.fi:lle luvan käsitellä henkilötietojasi sekä luovuttaa tai siirtää henkilötietojasi Pikavippi-heti.fi:n kanssa samaan konserniin kuuluville muille yrityksille Suomessa.

Henkilötietoja vastaanotetaan ja käsitellään lainanvälityspalveluiden toteuttamiseksi. Tiedot hankitaan Luotonhakijalta tai hänen viralliselta edustajaltaan.

Pikavippi-heti.fi käyttää rekisterissään olevia käyttäjätietoja myös Luotonhakijoille suunnattuun markkinointiin. Luotonhakijalla on oikeus kieltää Pikavippi-heti.fi:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja etämyyntiä, suoramarkkinointia tai vastaavaa muuta käyttötarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti Pikavippi-heti.fi:n rekisteriselosteessa mainitulla tavalla.

Pikavippi-heti.fi:n käyttäjärekisterissä olevalla Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa itsestään rekisteriin tallennetut tiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Kysely on maksuton kerran vuodessa. Pikavippi-heti.fi voi Luotonhakijan vaatimuksesta täydentää rekisterissä olevan, tarpeettoman, puutteellisen, virheellisen tai vanhentuneen tiedon tai poistaa nämä kokonaan.

Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on tarjolla Pikavippi-heti.fi:n verkkosivuilla.

Käyttämällä Pikavippi-heti.fi:n palveluja ja täyttämällä lomakkeen Pikavippi-heti.fi verkkopalvelussa suostut siihen, että liityt samalla Pikavippi-heti.fi:n asiakasjäseneksi. Asiakkuus on maksuton. Pikavippi-heti.fi:llä on oikeus säilyttää henkilötietojasi, jotka liittyvät etuasiakkuuteesi ja käyttää näitä tietoja ilmoittaakseen sinulle uusista tarjouksista tai palveluista.